Een factuur kan rechtstreeks worden doorgestuurd via PEPPOL naar uw klant.


Gebruik hiervoor de POST-methode met als URL bijvoorbeeld https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/1001?send_peppol.


Mogelijke parameters:

  • purchase_order: Het inkoopordernummer dat wordt meegegeven met de factuur
  • attachments (list): Optioneel een lijst met attachments


Een voorbeeld in PHP hoe u een factuur kunt versturen naar uw boekhouder:

$email = 'luc@mymail.com';
$password = '123456';
 
$p = curl_init('https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/1001?send_peppol');
curl_setopt($p, CURLOPT_USERPWD, $email . ':' . $password);
curl_setopt($p, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($p, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
         
$result_in_xml_string = curl_exec($p);


  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels