Verzend een document (factuur, offerte, …) via BPost naar de klant. Hiervoor moet eerst de koppeling met Mail-IT-Wize worden opgezet.


Gebruik de POST-methode met als URL bijvoorbeeld https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/1001?send_postalmail.


Je moet hierbij wel enkele bijkomende gegevens meegeven (in XML, JSON of form-encoding):

  • address_type (text): Adrestype waaruit de adresgegevens worden opgehaald. Mogelijke waarden: “billing” (=standaard facturatiegegevens), “delivery” (=verzendadres), “site” (=werfadres).
  • send_registered (int): “0” voor gewone zending; “1” voor aangetekende zending.
  • document_type: Type van het document. Enkel van toepassing bij verzending van factuur. Kan volgende waardes bevatten: ‘pdf’, ‘duplicate’ (=duplicaat factuur), ‘reminder’ (=herinneringsdocument), ‘reminder_summary’ (=samenvattingsdocument herinnering). Indien niet opgegeven wordt ‘pdf’ gebruikt.


Een voorbeeld in XML om jouw gegevens door te geven:

<data>
  <address_type>billing</address_type>
  <send_registered>0</send_registered>
</data>

Een voorbeeld in PHP hoe een factuur via BPost kan worden verzonden:

$email = 'luc@mymail.com';
$password = '123456';
 
$post = ['address_type' => 'billing', 'send_registered' => 0];
 
$p = curl_init('https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/1001?send_postalmail');
curl_setopt($p, CURLOPT_USERPWD, $email . ':' . $password);
curl_setopt($p, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
curl_setopt($p, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
$result_in_xml_string = curl_exec($p);
  Meer info over API? Lees onderstaande nuttige artikels