Bij een commerciële korting of handelskorting wordt het bedrag van de factuur verminderd als commercieel gebaar.

Deze korting kan zowel als percentage op het totaalbedrag of per factuuritem worden toegekend.

Korting op totaalbedrag

Om commerciële korting in te geven kan je tijdens het aanmaken of bewerken van een factuur het veld ‘Korting’ gebruiken. Het ingegeven percentage wordt onmiddellijk toegepast op het totaalbedrag. Enkel een waarde tussen 0 en 100 (tot 2 cijfers na de komma) is toegelaten als korting.


Korting op factuuritem

Om een korting per factuuritem in te stellen klik je tijdens aanmaak/bijwerken van een factuur op de ACTIES-knop van het factuuritem waarop je de korting wenst toe te kennen. Daarna klik je op ‘Korting toevoegen’. Na opgave van het percentage (tussen 0 en 100) wordt er onder het factuuritem een nieuwe lijn toegevoegd met de berekende korting.


Het is mogelijk om een korting op het totaalbedrag en een korting op een factuuritem te combineren. In dit geval wordt de korting op de factuuritem gewoon mee opgenomen tijdens de berekening van de korting op het totaalbedrag.  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels