Hoe koppel ik jullie software met Exact Online voor meerdere klanten 

Om de koppeling met Exact Online op te zetten moet er standaard een afzonderlijke Exact-login van de klant worden gebruikt. Het is ook mogelijk om een Exact-login van het boekhoudkantoor te gebruiken maar dan kan er standaard slechts voor 1 account een connectie worden opgezet. Dit is een beperking die vanuit Exact wordt opgelegd aangezien er voor eenzelfde Exact-login slechts 1 connectie vanuit een softwareproduct kan worden gelegd.


Met een Exact-login van het boekhoudkantoor een koppeling voor meerdere accounts opzetten is ook mogelijk maar dan moet er anders worden gewerkt. Om dit mogelijk te maken kunnen we voor het kantoor een portaal opzetten.  Via dit portaal hebben jullie dan toegang tot de verschillende klantenaccounts. Via dit portaal kan er dan ook één maal een connectie met Exact Online worden opgezet en deze connectie kan dan (opnieuw vanuit het portaal) worden gebruikt voor de verschillende klantenaccounts.


Opzetten van een portaal

Opzetten van een portaal is kosteloos voor boekhoudkantoren. Dus als je wenst dat we deze voor jullie opzetten kan dit worden voorzien. Hiervoor hebben we dan een e-mailadres nodig (aan dit e-mailadres moet in de klantenaccount toegang worden verleend) en ook jullie facturatiegegevens. Dit laatste is nodig omdat het via het portaal optioneel ook mogelijk is om klantenaccounts in eigen beheer aan te maken. Deze worden dan wel via jullie kantoor gefactureerd.


Na het opzetten van het portaal

Het portaal werd opgezet. Om deze te zien kan je aanmelden met je gebruiker en het account wisselen naar het portaal (naam "x").
De 2 klantenaccounts zullen nog moeten worden toegevoegd. Je vraagt de klant jouw e-mailadres toe te voegen via "Toegangsbeheer" van hun account.


Eenmaal de 2 klantenaccounts werden toegevoegd kan de Exact Online koppeling worden opgezet. Ook de koppeling voor 'klant x' zal opnieuw moeten worden opgezet.


De koppeling opzetten met Exact Online

Ga in het portaal naar "Modules" > "Exact online" en activeer de koppeling. Ga daarna opnieuw in het portaal naar de klantenaccount en je zal onder de klantenaccount een optie vinden om de Exact Online koppeling te activeren voor de klantenaccount (via knop "Activeren" of "Overschrijven").

Als je bij het opzetten van de koppeling voor klant x de naam niet terugvindt bij de lijst met dossiers zal je moeten aanmelden in Exact Online en via "Mijn Exact Online" > "Beveiligingscentrum" de nodige rechten moeten geven aan de app waarmee je onze software kan koppelen. 


  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels