Wat zijn variabelen?


Via variabelen kan je teksten automatisch aanpassen bij aanmaken van een factuur, offerte of ander document of tijdens het verzenden van het document per e-mail. Deze variabelen worden automatisch omgezet wanneer je ze gebruikt. Alle variabelen zijn echter niet in elke situatie beschikbaar.


Een variabele kan worden gebruikt in:


  • Factuurnotitie of notitie van een ander document. Tijdens aanmaken of bewerken van het document worden de variabelen automatisch omgezet wanneer je het document bewaart. Ook de begeleidende tekst van een herinnering kan deze variabelen gebruiken.

  • Factuurlijn (item) of documentlijn. Tijdens aanmaken of bewerken van het document worden de variabelen automatisch omgezet wanneer je het document bewaart.

  • E-mailinhoud, e-mailonderwerp en e-mail teksten. Tijdens het verzenden van een factuur of ander document per e-mail kan je de variabelen gebruiken in het e-mail bericht of onderwerp dat je meegeeft aan jouw klant. In combinatie met e-mail templates een handige functie om jouw e-mails te personaliseren.


Een overzicht van de variabelen en waar deze beschikbaar zijn:VariabeleOmschrijvingBeschikbaar in documentnotitieBeschikbaar in documentlijnBeschikbaar in e-mail tekstVoorbeeld
%client-name%Naam van de klantnonoDemo Bedrijf
%client-attention%Het veld “t.a.v.” van de klantnonoJan Desmet
%client-name-attention%Het veld “t.a.v.” van de klant of de klantnaam indien t.a.v. niet beschikbaarnonoJan Desmet
%client-street%Straat en nummer van de klantnonoStraat 1
%client-postal-code%Postcode van de klantnono1000
%client-city%Stad van de klantnonoBrussel
%client-country%Land van de klantnonoBelgië
%client-vat-number%BTW nummer van de klantnonoBE 0123.456.789
%client-email-address%E-mailadres van de klantnojohn@mail.be
%client-phone-number%Telefoonnummer van de klantno011/11.11.11
%client-number%Klantennummer van de klantnoA0000001
%document-type%Type van het documentnoAbonnementnocreditnota
%Document-Type%Type van het documentnoAbonnementnoCreditnota
%document-number%Nummer van het documentnono2019-0001
%original-document-type%Type van het oorspronkelijke documentnonoofferte
%Original-Document-Type%Type van het oorspronkelijke documentnonoOfferte
%original-document-number%Nummer van het oorspronkelijke documentnono2019-0001
%due-date%Vervaldatum van het documentFactuurFactuur31/03/2019
%due-date-full%Vervaldatum van het documentFactuurFactuur31 maart 2019
%days-due%Aantal dagen betalingstermijnFactuurFactuur30
%total%Totaalbedrag van het documentFactuur, Kasticket, Offerte, Bestelbon, Abonnementno€ 100,00
%total-remaining%Nog te betalen bedrag van het documentFactuur, Kasticket, Abonnementno€ 80,00
%total-quantity%Totaal aantal van alle factuurlijnenno10
%payment-link%Betaallink bij online betaling (Mollie)FactuurFactuurhttps://eenvoudigfactureren.be/pay/xxxxx
%sender-name%Uw naam (Gebruikersnaam verzender e-mail)noBart
%company-name%Uw bedrijfsnaamnoDemo Bedrijf
%reference%Referentie van het documentnonoREF00001
%structured-message%Gestructureerde mededeling van de factuurFactuur, AbonnementFactuur+++500/3956/15684+++
%document-description%Samenvatting van het document op basis van de inhoudnoProduct X
%document-date%Datum van het document (vandaag)noAbonnementno15/02/2019
%document-date-full%Datum van het document (vandaag)noAbonnementno15 februari 2019
%document-date-next%Eén dag na datum document (morgen)noAbonnementno16/02/2019
%document-date-next-full%Eén dag na datum document (morgen)noAbonnementno16 februari 2019
%document-date-previous%Eén dag voor datum document (gisteren)noAbonnementno14/02/2019
%document-date-previous-full%Eén dag voor datum document (gisteren)noAbonnementno14 februari 2019
%document-date-first-of-month%Eerste dag van de maandnoAbonnementno01/02/2019
%document-date-first-of-month-full%Eerste dag van de maandnoAbonnementno01 februari 2019
%document-date-last-of-month%Laatste dag van de maandnoAbonnementno28/02/2019
%document-date-last-of-month-full%Laatste dag van de maandnoAbonnementno28 februari 2019
%document-date-first-of-previous-month%Eerste dag van vorige maandnoAbonnementno01/01/2019
%document-date-first-of-previous-month-full%Eerste dag van vorige maandnoAbonnementno01 januari 2019
%document-date-last-of-previous-month%Laatste dag van vorige maandnoAbonnementno31/01/2019
%document-date-last-of-previous-month-full%Laatste dag van vorige maandnoAbonnementno31 januari 2019
%document-date-first-of-next-month%Eerste dag volgende maandnoAbonnementno01/03/2019
%document-date-first-of-next-month-full%Eerste dag volgende maandnoAbonnementno01 maart 2019
%document-date-last-of-next-month%Laatste dag volgende maandnoAbonnementno31/03/2019
%document-date-last-of-next-month-full%Laatste dag volgende maandnoAbonnementno31 maart 2019
%document-date-day%Dag van datum van de document (vandaag)noAbonnementno15
%document-date-next-day%Volgende dag datum document (morgen)noAbonnementno16
%document-date-previous-day%Vorige dag datum document (gisteren)noAbonnementno14
%document-date-month%Maand van datum van het documentnoAbonnementno2
%document-date-month-full%Maand van datum van het documentnoAbonnementnofebruari
%document-date-next-month%Volgende maand datum documentnoAbonnementno3
%document-date-next-month-full%Volgende maand datum documentnoAbonnementnomaart
%document-date-previous-month%Vorige maand datum documentnoAbonnementno1
%document-date-previous-month-full%Vorige maand datum documentnoAbonnementnojanuari
%document-date-year%Jaar datum documentnoAbonnementno2019
%document-date-next-year%Volgend jaar datum documentnoAbonnementno2020
%document-date-previous-year%Vorig jaar datum documentnoAbonnementno2018
%document-date-quarter%Kwartaal datum documentnoAbonnementno2019/1
%document-date-next-quarter%Kwartaal volgend op datum documentnoAbonnementno2019/2
%document-date-previous-quarter%Vorig kwartaal datum documentnoAbonnementno2018/4
%value-*%Waarde van een standaard veldnono1-AAA-001
%document-date-yyyy%
Jaar weer te geven

no

31/12/2023
%document-date-mm%
 Maand weer te geven

no
no31/12/2023
%document-date-dd%
Dag weer te geven

no 
no31/12/2023
%deposit-total%
bedrag voorschot 
no
no€ 50
%cash-discount-amount%
bedrag van de financiële korting
no
no€ 50
%cash-discount-percentage%
percentage van de financiële korting
no
no15%
%cash-discount-date%
datum tot wanneer financiële korting van toepassing
no
no31/12/2023
%cash-discount-date-full%
datum tot wanneer financiële korting van toepassing
no
no31 december 2023 
%total-with-cash-discount%
 totaal te betalen met financiële korting toegepast
no
no€ 45
[cash-discount][/cash-discount]
 tekst hiertussen wordt enkel weergegeven als financiële korting actief is voor de factuur
no
no
[payment][/payment]
 tekst hiertussen wordt enkel weergegeven als factuur nog niet betaald is
no
no
[paid][/paid]
tekst hiertussen wordt enkel weergegeven als factuur betaald is
no-–
no 


Maak de gegevens in de begeleidende tekst van jouw factuur nóg dynamischer!

Alle variabelen die beginnen met %document-date kunnen dynamisch worden aangepast door deze te verhogen of te verlagen met een aantal dagen, maanden of jaren:


%document-date{+14days}%

Factuurdatum verhoogd met 14 dagen

%document-date-day{+1month}%

Dag van de factuurdatum verhoogd met 1 maand

%document-date-month{-7days}%

Maand (korte notatie) van de factuurdatum min 7 dagen

%document-date-month-full{-7days}%

Maand (lange notatie) van de factuurdatum min 7 dagen

%document-date-year{+2years}%

Jaar van de factuurdatum verhoogd met 2 jaarTeksteditor


Bij het toevoegen van tekst kun je de beschikbare variabelen opvragen via de teksteditor. Deze functie is ook beschikbaar bij de layout editor.